tel. +48 606 883 438/+48 731 952 192 witek@slowianszczyzna.pl ul. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dębowy Liść 10.02.2019r.

Zaproszenie Na podstawie paragrafu 14 p. 4 zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dębowy Liść na godzinę 16.00 w dniu 10 lutego 2019 r. w lokalu przy ulicy Ciechocińskiej 10 w Łodzi. Proponowany porządek obrad: Przywitanie, rozpoczęcie obrad Wybór protokolanta Wybór przewodniczącego Zatwierdzenie porządku obrad Zatwierdzenie Regulaminu…