W dniu 29 listopada zostały podpisane czterostronne umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „Dębowy Liść” a Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Sztuki „Kamienica 56″, Spółdzielnią Socjalną „Korzenie” oraz Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy i o przyznanie wsparcia pomostowego.

Niniejszym informujemy, że Spółdzielnia Socjalna „Korzenie” w dniu dzisiejszym rozpoczyna swoja działalność!!! Jest to efekt kilkumiesięcznej pracy: wypełniania dokumentów, spotkań i szkoleń w celu tworzenia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”.