tel. +48 606 883 438/+48 731 952 192 witek@slowianszczyzna.pl ul. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca

Wizualizacja

Rekonstrukcja osady składać się będzie z bramy i wieży, ogrodzenia z ostrokołu i z fragmentami z płotków plecionkowych umacniających wał grodziska od strony drogi powiatowej i placu manewrowego oraz chat, budynków gospodarczych i pomieszczeń dla zwierząt. Chaty winny nawiązywać do architektury drewnianej, w przedziale czasowym IX - XI w. Wyposażenie i rekonstrukcja budowli, warsztatów, domostw stworzy dogodne warunki dla organizowania cyklicznych imprez, warsztatów, lekcji edukacyjnych dla szkół, grup zorganizowanych,

Konstrukcje budynków będą prezentować różne techniki:

 • chaty ze ścianami wykonane techniką plecionkową obrzucone gliną
 • chata w konstrukcji zrębowej .
 • dom w konstrukcji sumikowo- łątkowej
 • wiaty o dachach wspartych na słupach konstrukcyjnych oraz ścianach drewnianych lub plecionkowych, kryte strzechą lub łupkiem drewnianym
 • ziemianka
 • inne budowle użytkowe w celu optymalnego zagospodarowania terenu
 • obiekty małej architektury, rzeźby

Istotne jest wykonanie wszelkich konstrukcji drewnianych z drewna nieobrabianego mechanicznie lub, jeśli obróbka ta jest konieczna, to z bardzo precyzyjnie usuniętymi śladami takiej ingerencji poprzez zabiegi ciesielskie. Osady winna spełniać wymogi prezentacji rzemiosł i życia codziennego w pełnym zakresie. Istotne jest aby w jednym lub
dwóch etapach powstał szkielet infrastruktury, sukcesywnie rozbudowywany o nowe
elementy.

1 etap

 • ogrodzenie z bramą i wieżą wejściową
 • ciąg pieszy trakt,
 • chram – miejsce spotkań
 • 3 chaty warsztatowe (warsztat  garncarski, warsztat kowalski, warsztat kulinarny)
 • chata piekarza z domem chleba i usytuowanym w nim piecem chlebowym
 • zaplecze sanitarne

2 etap

 • chata wystawiennicza ekspozycji stałej
 • chaty gospodarcze dla zwierząt
 • 3 chaty warsztatowe (warsztat tkacki, chata zielarki, warsztat snycerski i obróbki drewna)
 • wieża obronna w obrębie palisady
 • ziemianka