tel. +48 606 883 438/+48 731 952 192 witek@slowianszczyzna.pl ul. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca

Warsztaty

Grodzisko już od początkowej fazy planowania ma stanowi osadę rzemieślniczą – rolniczą w której uczestnicy i odwiedzający będą mogli skorzystać z oferty warsztatowej dotyczącej umiejętności związanych z tradycją dawnych zawodów, budownictwa naturalnego, podstaw uprawy przydomowej, hodowli drobiu i zwierząt, permakultury i innych.

W chwili obecnej organizujemy warsztaty:

 1. Budownictwo naturalne – budowa budynków drewnianych i urządzeń małej architektury ogrodowej za pomocą prostych narzędzi oraz z wykorzystaniem  elektronarzędzi. Zakres obejmuję:
  • - podstawowa wiedza dotycząca drewna, gliny
  • - zasady BHP
  • - przygotowanie materiałów – wstępna obróbka drewna, suszenie
  • - konserwacja i zabezpieczenie drewna
  • - wiązanie i łączenie materiałów
  • - pokrycia dachowe
 2. Warsztaty garncarski „Nie święci garnki lepią” – pokaz i warsztat wykonywania  zastawy wczesnośredniowiecznej. Lepienie ręczne, lepienie i toczenie na kole nożnym, zdobnictwo za pomocą prostych narzędzi, wypał, uszczelnianie. Wykonywanie prostych ozdób glinianych i przedmiotów codziennego życia
 3. Warsztaty snycerskie – poznawanie drewna i podstaw snycerki i rzeźbiarstwa, obsługa i konserwacja narzędzi, wykonywanie prostych przedmiotów codziennego użytku, rzeźba, konserwacja i zabezpieczanie drewna
 4. Warsztaty animacji ruchowej i gier dawnych – gry i zabawy plenerowe, gry towarzyskie, dawne planszówki
 5. Warsztat rogownika– pokaz wyrobu przedmiotów z kościi i poroża. Obróbka z wykorzystaniem prostych narzędzi, wykonywanie prostych przedmiotów i biżuterii
 6. Warsztat tworzenia dokumentów - zajęcia w średniowiecznym skryptorium klasztornym - tworzenie średniowiecznego, łacińskiego dokumentu - pisanie trzcinką i piórem i na tabliczkach woskowych, przygotowanie papieru czerpanego, tworzenie i oprawa ksiąg.
 7. Warsztat kaletniczy – obróbka skóry, poznawanie tajników szycia toreb, kaletek, elementów pancerza, wykonywanie biżuterii skórzanej

Więcej o ofercie warsztatowej i innych zdarzeniach znajdziesz w zakładce Spółdzielnia Socjalna „Korzenie”/oferta