tel. +48 606 883 438/+48 731 952 192 witek@slowianszczyzna.pl ul. Mościckiego 53, 97-220 Rzeczyca

O nas

Grodzisko Rzeczyca

Koncepcja budowy grodziska zakłada powstanie rekonstrukcji osady wczesnośredniowiecznej datowanej na IX-XI wiek - żywego skansenu – muzeum archeologiczno-historycznego w nawiązaniu do osadnictwa z terenów w okolicy rzeki Pilicy.

Planowana jest budowa chat drewnianych i innych budowli użytkowych oraz zmianę ukształtowania terenu oraz dokonanie nasadzenia drzew i krzewów, głownie w dawnych odmianach.

Osada ma spełniać oczekiwania zwiedzających Gminę Rzeczyca, Spałę i Inowłódz – miejscowości z tradycjami historycznymi, umożliwiając im zapoznanie się z realiami życia codziennego w okresie wczesnego średniowiecza. Projekt zakłada także wytyczenie ścieżek dydaktycznych oraz ożywienie ruchu turystycznego na terenie gminy, w tym organizacja miejsc noclegowych i stacji samoobsługi rowerów.

Zakładamy współpracę z samorządem lokalnym, miejscowym Nadleśnictwem, podmiotami prywatnego lokalnego biznesu, stowarzyszeniami i mieszkańcami okolicznych miejscowości.

Cele projektu:

 • powstanie żywego muzeum oraz miejsca propagowania dawnych rzemiosł wczesnośredniowiecznych,
 • propagowanie wiedzy o historii regionu,
 • wytyczenie ścieżek dydaktycznych (popularyzacja wiedzy przyrodniczej, historycznej, archeologicznej)
 • zwiększenie oferty turystycznej dla turystyki pieszej, rowerowej oraz konnej,
 • uprawa dawnych odmian roślin: zbóż, owoców i warzyw, oraz zachowanie rolnego charakteru działki i osady.

Przedsięwzięcie to powinno posiadać zarówno wymiar edukacyjny – umożliwiać różnorakie formy warsztatowe, jak i spełniać wymogi komercyjne, takie jak zewnętrzna atrakcyjność czy też możliwość korzystania z infrastruktury osady przez cały rok zarówno pod względem organizacji działań historyczno-edukacyjnych, jak również pod względem organizacji wydarzeń kulturalnych, eventów, rekreacji, itp. W celach edukacyjnych zakłada się utworzenie stałej wystawy składającej się z pozyskanych rekonstrukcji lub oryginałów naczyń i przedmiotów użytku codziennego, narzędzi i wyrobów rzemieślniczych. Z jednej strony będzie to podstawa do działań edukacyjnych, a z drugiej strony - kolekcja będzie poszerzana w trakcie warsztatów organizowanych na terenie grodziska.

Prezentacje rzemiosł i pokazy będą prowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej RÓD DĘBOWEGO LIŚCIA, członków Stowarzyszenia „Dębowy Liść”, członków Stowarzyszenia „Kamienica 56” oraz wykonawców i rzemieślników ginących zawodów i dawnych rzemiosł., przez osoby doświadczone i odpowiednio przygotowane.

Zakładamy możliwość współuczestnictwa w organizowanych przez nas formach poprzez obserwację, gry i zabawy, udział w warsztatach, udział w imprezach komercyjnych, przygotowaniu posiłków, wytwarzaniu przedmiotów użytkowych, pracach konserwacyjnych itp. Zakłada się, że część działań będzie prowadzona komercyjnie, co pozwoli na sprawne utrzymywanie i rozbudowanie obiektu.

Na terenie grodziska zamierzamy organizować kolejne edycje Mokoszowiska – Ku czci Matki Ziemi rozpoczętej w roku 2015, jedynej tego typu imprezy dla kobiet rekonstruktorek.

W grodzisku – osadzie rzemieślniczej planowane jest utrzymanie miejsc uprawy i zachowanie rolnego charakteru gospodarstw. Planujemy uprawę  dawnych odmian roślin – zbóż, owoców i warzyw. W tym przeznaczenie znacznej powierzchni na:

 • budowę królikarni,
 • pomieszczenia gospodarcze dla owiec i kóz,
 • sad dawnych odmian owoców (krzewy i drzewa),
 • ogrody warzywne, w tym ogród ziołowy,
 • winnicę,
 • (w przyszłości) uprawę pola dawnych roślin oleistych.

Współpraca merytoryczna:

 • budowę królikarni,
 • pomieszczenia gospodarcze dla owiec i kóz,
 • sad dawnych odmian owoców (krzewy i drzewa),
 • ogrody warzywne, w tym ogród ziołowy,
 • winnicę,
 • (w przyszłości) uprawę pola dawnych roślin oleistych.

Grodzisko powstanie na części działki nr 781, w obrębie Rzeczyca, o powierzchni 2,9 ha, w granicach wsi Rzeczyca. Usytuowana będzie na terenie stanowiącym otulinę Spalskiego Parku Krajobrazowego, i blisko wielkiego kompleksu leśnego. Dogodne położenie osady – 25 kilometrów od Tomaszowa Mazowieckiego, około 70 km od Łodzi, 80 od Warszawy umożliwi korzystanie z jego oferty edukacyjnej znacznej grupie odbiorców. Planowane grodzisko będzie dopełnieniem wycieczek do położonych w odległości kilkunastu kilometrów miejscowości Studzianna, Anielin Konewka Spała i Inowłódz – wraz z ich z tradycjami historycznymi i zabytkami.

Prezentacje rzemiosł i pokazy będą prowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej RÓD DĘBOWEGO LIŚCIA, członków Stowarzyszenia „Dębowy Liść”, członków Stowarzyszenia „Kamienica 56” oraz wykonawców i rzemieślników ginących zawodów i dawnych rzemiosł., przez osoby doświadczone i odpowiednio przygotowane.

Zakładamy możliwość współuczestnictwa w organizowanych przez nas formach poprzez obserwację, gry i zabawy, udział w warsztatach, udział w imprezach komercyjnych, przygotowaniu posiłków, wytwarzaniu przedmiotów użytkowych, pracach konserwacyjnych itp. Zakłada się, że część działań będzie prowadzona komercyjnie, co pozwoli na sprawne utrzymywanie i rozbudowanie obiektu.

Na terenie grodziska zamierzamy organizować kolejne edycje Mokoszowiska – Ku czci Matki Ziemi rozpoczętej w roku 2015, jedynej tego typu imprezy dla kobiet rekonstruktorek.