–  nawet wtedy gdy nie byli jeszcze ludźmi. Wszyscy lubimy się bawić, lubimy grać! Bawiono się w czasie zimy i ciepłym latem, w czasie pokoju, aby zająć czas, a także podczas zawieruchy wojennej w przerwach między kolejnymi potyczkami, w trakcie popasów drużyn zdążających z chąsą…