"Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasze społeczeństwo" –
cykl spotkań dla każdego, zwiększających udział w kulturze

             Mamy zaszczyt zaprezentować Wam nasz projekt w budżecie obywatelskim na 2019 rok. Nasze zadanie numer 292 zostało dopuszczone do głosowania. Teraz czekamy na Wasze głosy, które nas wspomogą!

            W tegorocznej edycji będzie można zagłosować na maksymalnie 4 zadania: 1 zadanie wojewódzkie oraz 3 zadania z pul subregionalnych (można zagłosować na wybrane projekty z różnych subregionów, niezależnie od miejsca zamieszkania).

        Nasz projekt przewiduje organizację cyklu spotkań, imprez kulturalnychi warsztatów organizowanych w okresie maj-wrzesień 2019. Celem naszego projektu jest przekazywanie kolejnym pokoleniom, dzieci i młodzieży oraz mieszkańcom regionu, dziedzictwa kulturowego Słowian.
Spotkania i imprezy okraszone muzyką ludową i poezją śpiewaną będą wplecione w warsztaty z różnych dziedzin dotyczące ginących zawodów: cieśla, kowal, garncarz, twórca zabawek, twórca ozdób, inne warsztaty umożliwią poznanie tajemnic zielarstwa, budownictwa naturalnego, tkactwa tradycyjnego, kuchni opartej na darach natury. Działania ruchowe, gry plenerowe, łucznictwo tradycyjne i pokazy oparte na kulturze wczesnego średniowiecza wzmocnią atrakcyjność projektu. Projekt realizowany będzie na terenie wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej w miejscowości Rzeczyca.

Głosowanie zakończy się pod koniec października, ale nie zwlekajcie ze swoim głosem! 
Pamiętajcie 292 to nasze zadanie!

Czekamy na Wasze głosy!